Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidingö kn, KLIPPUDDEN 29 VILLA KLIPPUDDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Villa Klippudden vid Halvkakssundets norra strand är den första byggnad som uppfördes vid 1900-talets början i det planerat bostadsområde i Käppala för storskalig patricierbebyggelse, benämnt "Segeleldens Villaområde". Klippudden uppfördes 1910 av kaptenen vid Kungl. Upplands regemente, konstnären m m Otto Gripensvärd efter utförda ritningar av honom själv, biträdd av byggnadsingenjören Eric Häggmark, Uppsala. Till sitt yttre är Villa Klippudden, jämte Dramatiska Teatern och Thielska galleriet i Stockholm, veterligen det bästa exemplet i Stockholms län på en strikt kubistisk jugendarkitektur i den världsberömda Wienarkitekten Joseph Maria Olbrichs anda. Karaktäristiskt för dessa byggnader är att de ofta vitputsade murarna gavs ett nästan immateriellt utseende och dolde helt ytterväggens egentliga material. Stora obrutna väggskivor kontrasterades mot stora utskärningar för verandor eller pergolor. Taken var ofta flacka och vilade lätt med stora takutsprång på tunna konsoler. Denna oförvanskade Wienjugend är såsom villaarkitektur betydligt mer sällsynt förekommande i Sverige än andra europeiska jugendstilar.
Invändigt i Villa Klippudden förekommer på de putsade väggarna rikligt med dekorationsmåleri av Fabian Månssons skola, och ett rum i östgaveln domineras av ett blyinfattat fönster av kolossalformat. De ursprungliga öppna spisarna och kakelugnarna finns i huvudsak bevarade.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1998-04-24, Dnr 221-93-23023.