Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, DALARÖ 7:7 EVA BONNIERS SOMMARHUS (VILLA JUNGFRUBERGET)

 Anlaggning - Historik

Historik
Med vid utsikt från Jungfruberget ut över vattnet byggdes konstnärinna Eva Bonniers sommarvilla 1904. För byggnadsarbetet med den timrade villan anlitades två dalkarlar. I huvudsak följdes arkitekten Ragnar Östbergs ritningar. Av dessa framgår dock inte at ateljén delvis kom att förläggas till ett rum med utkragat parti mot norr.
Den nationella jugendstilen kom ursprungligen till uttryck i de utifrån synliga stockarna, svalgången utmed södra långväggen och de smårutiga fönstren med medeltida drag. I senare tid har fasaderna klätts in med brun locklistpanel och svalgången samt ateljén har byggt in. Sadeltakets ursprungliga beläggning med vitt holländskt tegel har bytts ut mot rött.
Delar av den rustika interiören har synliga timmerstockar i väggarna och rundbågiga öppningar mellan en del rum. Inredningen, som delvis är väggfast, har ritats av Östberg.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2