Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Köping kn, MUNKTORPS PRÄSTGÅRD 1:72 MUNKTORPS PROSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Munktorps prostgård, belägen på en höjd öster om kyrkan, är byggd 1781 av timmer i två våningar och en god representant för det sena 1700-talets högreståndspräglade prästbostäder. Den är väl bevarad såväl utanpå som inuti. Av de 14 byggnader som enligt 1774 års syneprotokoll fanns på prostgården är idag utöver huvudbyggnaden endast två envåningsflygelbyggnader, liksom huvudbyggnaden locklistpanelade och rödfärgade, samt en källare, bevarade.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2