Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norberg kn, NORBERGSBY 71:10 KILGRUVANS LAVE, MOSSGRUVANS LAVE OCH MASKINHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Inom den s.k. Mossgruveparken återfinns ett stort antal lämningar efter gruvdrift med de för trakten karaktäristiska dagbrotten. Området omfattar ungefär hälften av Risbergsfältet - sannolikt landets äldsta järnmalmsfält - och utgörs av fem f.d. gruvor: Mossgruvan, Hästbäcksgruvan, Stora Allmänningsgruvan, Kilgruvan och Sandbacksgruvan. I byggnadsminnet ingår flera byggnader med anknytning till gruvdriften.
Kilgruvans lave över f.d. Risbergs konstschakt uppfördes 1876. Nederdelen är slaggsten, överdelen rödmålad locklistpanel på regelstomme under plåttak. Byggnaden, som restaurerades 1987, har bl.a. inrymt spelanordning, borrsmedja och kontor. Schaktet inrymmer numera Norbergs gruvmuseum.
Mossgruvans lave uppfördes 1902 av panelat och rödfärgat timmer under plåttak. Den är stilmässigt påverkad av arkitekturen vid Stockholmsutställningen 1897. Byggnaden restaurerades 1986. Det samtida maskinhuset är uppfört av rödfärgad liggande panel på regelstomme och har plåttak.
Löjtnantsgårdens bebyggelse är inte byggnadsminnesmärkt.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2