Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skara kn, HÖJENTORP 1:2 HÖJENTORPS KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Höjentorp nämns tidigast 1284, då det skänktes till biskopsstolen i Skara. Vid reformationen drogs gården in till kronan och innehades senare av hertig Karl (IX). En tid fram till 1600-talets mitt var Höjentorp boställe för landshövdingen i Skaraborgslän. Gården var en bröllopsgåva till Maria Euphrosyne från Magnus Gabriel De La Gardie, vid denna tid uppförs en slottsanläggning i trä. Denna finns avbildad i Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna. 1687 reducerades Höjentorp till kronan och 1722 brann slottet ned.
Gården arrenderades av Jonas Alströmer och hans arvingar 1735-1832. Under Alströmer-eran inrättades här ett Schäferi, vilket kan sägas ha varit Sveriges första jordbruksskola. Skolan var i funktion fram till 1766. Manbyggnadens bottenvåning uppfördes i mitten av 1700-talet och påbyggdes 1814-17, då även den södra flygeln byggdes. Den norra flygeln är antagligen äldre.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-15. Beteckning 5586/92