Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, KYRKBERGET 9 ROGGEBORGEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Roggeborgen uppförde i slutet av 1400-talet som biskopspalats. Den har fått sitt namn efter Konrad Rogge, som var biskop i Strängnäs 1479-1501. I byggnaden ingår delar av en ännu äldre byggnad.
Roggeborgen är ett tegelhus i tre våningar med inredd vind. Tegelfasaden är dekorerad med gesims, blinderingar, en ornerad portik och två trappgavlar med torn. Taket är ett högt sadeltak med fyra symmetriskt placerade skorstenar på nocken. Fönstren är fyrdelade, samt smala två- och tredelade i trappgavlarna och över portiken. Från biskopens bostadsvåning förde tidigare en trägång över till domkyrkans övre sakristia.
Efter reformationen tillhörde byggnaden kronan, som 1626 donerade den till Strängnäs gymnasium. Roggeborgen var gymnasiets och från 1850 läroverkets huvudbyggnad fram till 1935.
Byggnaden restaurerades 1864-65 efter ritningar av arkitekt P J Ekman, varvid bl a gavelröstet fick tinnar, fönstren gjordes större och en invändig gjutjärnstrappa byggdes. Rikssalen på andra våningen, som en tid fungerat som bibliotek, inreddes till bönsal.
Sedan 1968 nyttjas byggnaden som stiftsbibliotek med bokkonserveringslokaler i bottenvåningen.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993-02-08