Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, TILLBUDET 2 TILLBUDET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes av skinnhandlaren Lars Johan Larsson efter osignerade ritningar som godkändes av byggnadsnämnden den 4 februari 1903. Denna del av stenstaden hörde till de mindre intressanta delarna för exploatering, med relativt låga tomtvärden.

Byggnaden är uppförd i två våningsplan samt inredd vind. Fasadmurarna är byggda i murtegel som slätputsats och sadeltaket är täckt med falsad plåt. Bottenvåningens puts är rusticerad och huvudvåningens slätputs varieras med hörnkedjor. Gatufasaderna får genom hörnkedjorna markerade delpartier som förstärks av varierade fönsteröverstycken, barockartade bågsegment eller slutstenar. Bottenvåningens fönster har bågformade valv medan huvudvåningens fönster har raka valv. Gatuhörnet är avfasat och en balkong med smidesräcke återfinns i huvudvåningen. Huvudentrén är belägen på gården och våningarna nås genom ett trapphus som delvis skjuter ut från byggnaden i söder. Interiört byggs studentlägenheter på den tidigare oinredda vinden och ett flertal lägenheter skapas på våningen 1 trappa. Bottenvåningen upptas av en pizzeria.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1999-06-15, Dnr 221-6009-98