Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, BORGMÄSTAREN 10 POSTHUSET, SUNDSVALL

 Anlaggning - Historik

Historik
1888 brann Sundsvalls gamla posthus ned till grunden i stadsbranden. Det ersattes med ett trevåningshus i sten med för den tiden typiskt avfasat hörn mot nordväst, där dock ingen entré var förlagd. 1946 började postverket leta efter tomter att bygga ett nytt posthus på. 1952 fick byggnadsstyrelsen tillstånd att uppföra ett nytt posthus. De gamla byggnaderna i kvarteret Borgmästaren, tomt nr 5, revs och arkitekt Lars Erik Lallerstedt fick uppdraget att rita det nya posthuset. Posthuset stod klart 1955 och togs i bruk den 24 mars.
Byggnaden uppfördes med två höga volymer, en fem våningar hög huvudbyggnad mot Köpmangatan och en fyra våningar hög vinkelställd byggnad mot Thulegatan-Norra järnvägsgatan. Volymerna bands ursprungligen ihop med en indragen länk i en våning med överljus för själva posthallen, numera påbyggd med en våning och tillbyggd ut mot Thulegatan. Fönstren i denna del utformades som kasetter. Hela fasaden är klädd med skivor i grå marmor. Endast mot gården återstår de originella fönstren. De stora kontorsbyggnaderna utfördes med betongstomme och utvändig röd murtegelyta. Mot Köpmangatan är muren indelad i kvadrater. Inom varje ruta sitter ett enluftsfönster i brunmålat trä med kopparbleck under. Murningen är utförd som munkförband runt om, d.v.s. två långsidor och en kortsida, med sten av äldre dimension där stenen är plattare än idag och samtidigt längre. I väster är både byggnaden mot Köpmangatan och Norra järnvägsgatan utförd med en slätputsad fasaddel. Intill huvudentrén placerades en stor mosaik, som utfördes av 150 000 bitar från firman Augusto Contes i Stockholm. Konstnär var Nils Wedel.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1995-12-15, Dnr 221-9732-95