Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, HÅLBONÄS 2:14 M.FL. HOLBONÄS SÄTERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Säteriet, som är känt sedan 1450-talet, är beläget på en udde i sjön Valdemaren. Då huvudbyggnaden brann ned 1935, fick den kvarvarande av de ursprungligen två flyglarna överta funktionen som manbyggnad. Det är en timmerbyggnad, uppförd omkring 1740 i en våning med inredd vind under brutet, tegeltäckt tak. Fasaderna, som numera är reveterade och målade i rosa med omfattningar i vitt, torde ursprungligen ha varit panelade. Till gården hör dessutom ett vitrappat tegelmagasin, ett magasin av trä, en stallbyggnad samt ett par statarbostäder.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3