Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, HAGBYBERGA 4:1 HAGBYBERGA HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Hagbyberga säteri bildades av ståthållaren Lars Bengtsson Skytte 1630. Godset övergick vid 1700-talets mitt till ätten Ribbing och den nuvarande karaktärsbyggnaden uppfördes av majoren Bengt Ribbing åren 1794-1807, sannolikt efter förslag av byggmästaren Petter Husberg i Nyköping. Flyglarna kvarstår från en äldre herrgårdsanläggning och har stomme åtminstone från 1730-talet; de fick dock sitt utseende i samband med den nuvarande huvudbyggnadens tillkomst.
Huvudbyggnaden är ett reveterat tvåvåningshus av timmer, avfärgat i gult och vitt, under valmat tegeltäckt sadeltak.
På en höjd söder om mangården ligger en fatabur, en timrad och reveterad kvadratisk byggnad under lanterninkrönt pyramidtak, enligt flöjelns inskrift uppförd av Petter Husberg 1795. Sydväst om mangården finns en kvadratisk paviljong med en halvrund kolonnad, enligt traditionen uppförd som tepaviljong inför ett planerat besök av Gustav III. Ännu längre västerut ligger en äldre ladugård samt parallellt med denna en modern maskinhall, ritad av den danske arkitekten Ib Nielsen och uppförd 1981.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2