Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gnesta kn, HERRÖKNA 3:3 KRAMPHULTS PÖRTE

 Anlaggning - Historik

Historik
Det lilla pörtet i Kramphult under Herrökna säteri utgör exempel på en mycket ålderdomlig typ av lantbruksbyggnader. Pörtet är ett av de få bevarade i Södermanland och står dessutom på ursprunglig plats. Under äldre tider har det använts som linbastu och för rökning av fläsk, möjligen även som sädesria. Den låga, enrummiga timmerbyggnaden, som kan härröra från 1700-talet, har tegeltäckt sadeltak, under vilket äldre torvtak och åsar ligger kvar. Det har ingång från gavelsvalen och saknar fönster och skorsten, men har rökhål, rökugn och lave.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2