Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollefteå kn, APOTEKAREN 3 GAMLA APOTEKSHUSET, SOLLEFTEÅ

 Anlaggning - Historik

Historik
Apotekshuset uppfördes 1889 av tegel i två och en halv våningar. Byggherre var apotekaren J.G. Askberg och arkitekt Niclas Wahrgren (1865-1910), som också ritat flera panelade trähus i Sollefteå. Apotekshuset är ett för Sollefteå sällsynt gott exempel på det sena 1800-talets historiserande arkitektur med en blandning av olika stilelement, där nygotiken dominerar.
Det falsade plåttaket är gråmålat. Trapphuset har grå kalkstenstrappor, mångfärgat mosaikgolv och slätputsade väggar med dekorationsmålning. Fram till den nuvarande användningen utgjorde apotekshuset ett unikt komplex med apotekarbostad, försäljningslokal, laboratorier, gräsvind samt stall och annex med apotekar-drängbostad. Apotekets egen vattenkälla i källaren finns ännu kvar. Huset restaurerades 1982, varvid även en tillbyggnad uppfördes. Byggnaden inrymmer nu bibliotek, kulturnämndens kansli och fritidskontor med turistbyrå.

Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2