Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, KUMLABY 10:1 GAMLA BRAHESKOLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
1636 grundade Per Brahe d.y. den s.k. Braheskolan, som först inrymdes i Kumlaby medeltida kyrka. Efter Brahes död 1692 flyttades skolan till Vista härads gamla tingshus invid kyrkan, där den var inrymt till 1811. Byggnaden, ett envånigt, rektangulärt stenhus, uppfördes 1663 och var då enligt en ritning försedd med trappgavlar. Den har vid ena gaveln en förstuga med valmat sadeltak. Byggnaden fungerar i restaurerat skick som aula för den intilliggande folkhögskolan.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3