Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, RÖRET 1:20 KRAFTVERKSBYGGNADEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kraftverksbyggnaden uppfördes 1918 av Ängsfors snickerifabrik. Under åren fram till 1969 då driften var igång försåg kraftverket snickerifabriken och ett knappt tiotal hushåll med elektricitet. Byggnaden är uppförd i en våning med fasader av gråvit kalksandsten i blockförband. Taket är ett sadeltak täckt med tegel. Ingången mot sydväst har en pardörr med diagonalt lagd pärlspontpanel. Byggnaden inrymmer endast ett rum. Den ursprungliga maskinella utrustningen för likström är bevarad med turbin och generator, vilka förbinds med drivremmar. Ett tjugotal meter uppströms finns resterna av en raserad damm i gjuten betong. Den ursprungliga trätuben ledde vattnet från dammen till kraftstationen och fallhöjden var cirka sex meter. Effekten var cirka 20 Hk.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1994-06-22. Dnr, 221-5521-93