Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vimmerby kn, RIPAN 8 TENNGJUTARGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Tenngjutargården, en av Storgatans välbevarade borgargårdar, uppfördes troligen 1700-talets förra hälft. Bostadshuset består av två sammanbyggda, timrade tvåvåningshus med rödfärgad locklistpanel och gemensam förstuga. I interiören märks bl a vägg- och takmålningar från 1760-talet. Av bebyggelsen inne på gården har bevarats ett uthus och en trädgårdspaviljong. Under 1700-talets senare del och 1800-talets början beboddes gården av de framstående tenngjutarna Gudmund Östling och Zadec Bergenholtz. Gården restaurerades på 1960-talet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3