Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tranås kn, NOSTORP 5:1 ADELÖVS MARKNADSBODAR

 Anlaggning - Historik

Historik
Marknadsbodarna ligger vid korsningen av vägen Adelöv-Hullaryd och vägen Linderås-Gränna. De första marknadsbodarna i Adelöv uppfördes under perioden 1740-1755. Skifteskartor från 1811 respektive 1853 redovisar flera byggnader/bodar på båda sidor om vägen, dock inte på nuvarande bodars plats. När man under 1900-talet breddat vägen flyttades marknadsbodarna ett par meter norrut. Det är sannolikt att omflyttningar av bodarna skett även tidigare. Den bevarade bodlängan består av två sammanbyggda delar som tillsammans är omkring trettio meter långa. Tidigare fanns en öppning mellan bodarna vilken senare blivit igensatt och inredd till marknadsbod. Den västra bodlängan inrymmer fem stånd. Denna del är uppförd i rödfärgat timmer med laxade knutar. Den östra delen inrymmer sex stånd och är uppförd i en blandning av knuttimmer, skiftesverk och regelverk. De två östligaste bodarna utgör en senare tillbyggnad till de övriga. På framsidan av bodarna kragar timret ut och bär upp taket som ger ett regnskydd framför bodluckan. Taket är ett tjärat brädtak med hyvlade rillor som ersatt ett äldre sticketak. Bodarna vilar på upplägg av fältsten.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1998-09-16, Dnr 221-5695-92