Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, ARKIVET 1 GÖTA HOVRÄTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Enligt regeringsförordnande 1634 skulle en särskild hovrätt för Göta rike förläggas till Jönköping. 1636 beslöts att hovrätten skulle få en egen byggnad. Hovrättshuset började byggas 1639 under ledning av murmästaren Heinrich Gottwald och sannolikt efter ritningar av Simon de la Vallé. Huset är uppfört i sandsten och var planerat att bli minst tre våningar högt men uppfördes endast i två våningar. Det togs i bruk 1650, men stod färdigt först omkring 1665. Det ursprungliga säteritaket ersattes omkring 1776 av det nuvarande taket. 1781-82 och 1868 utfördes renoveringar av interiören. 1907 inrättades tjänstelokaler vid frontespisen på vinden och 1921 inreddes ytterligare två rum på vinden. Efter en ny rättegångsreform på 1940-talets slut utfördes ombyggnader, varvid nya sessionssalar tillkom.

År 1817 uppfördes en arkivbyggnad av trä, den s.k. Ämbetsbyggnaden. Denna byggnad förföll och en ny byggnad av sten uppfördes 1867-69 efter ritningar av Albert Törnqvist. I samband med rättegångsreformen under 1940-talet byggdes huset om till tjänstelokaler för hovrätten. Under 1960-talet inrättades bibliotek på vinden.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Skyddsföreskrifter för Göta hovrätt, Riksantikvarieämbetet, 1992-05-26. Beteckning 2480/92