Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, HÄSSLEBY 2:2 HÄSSLEBY SANATORIUM

 Anlaggning - Historik

Historik
Hässleby sanatorium uppfördes som ett av tre s k jubileumssanatorier för obemedlade lungsotspatienter, bekostade av konung Oskar II:s jubileumsfond. Huvudbyggnaden ritades av arkitekten Axel Kumlien och stod klar år 1901. Kring huvudbyggnaden uppfördes byggnader såsom terapiverkstäder, sommarpaviljonger samt bostäder åt läkare och syssloman. Anläggningen består av ett tjugotal byggnader, främst från 1900-talets första hälft. Huvudbyggnaden, östra och västra paviljongerna, västra och östra bostadshusen, jordkällaren och garaget utgör byggnadsminne. Sanatoriet är som helhet välbevarat sedan byggnadstiden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1992-10-05, Dnr 221-1385-89