Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, BRAHE 10 BRAHE 10

 Anlaggning - Historik

Historik
På fastigheten Brahe 10 finns en byggnad uppförd i två våningar, timrad och fodrad med locklistpanel. Byggnaden uppfördes troligen på 1850-talet av riksdagsmannen och vagnsfabrikören Johan Granlund. Under åren 1889-1922 inrymdes stadens apotek i huset. Byggnaden har sadeltak och en sockel av spritputsad sten. Fasadens kulör är blekgul med vita detaljer. Fönstren är av tvåluftstyp med högt sittande tvärpost och horisontell spröjs i nederbågarna. Fönsteröverstyckena mot gatan utgörs av frontoner och understyckena bärs upp av konsoler. Under takfoten löper en gesims, på sidan mot gatan försedd med konsoler. Byggnadens fyra knutar utgörs av pilastrar med enklare bas och kapitäl. Huvudentrén mot gatan har dubbla pardörrar av spegeltyp. På gårdssidan finns en mindre utbyggnad som inrymmer farstu. Ovanpå utbyggnaden finns en mindre balkong. Interiören i byggnaden är höggradigt förändrad. Skorstenen är sentida och uppfördes efter en brand på södra delen av vindsvåningen i slutet av 1960-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1991-09-30, Dnr 221-526-89