Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, KVARNHOLMEN 2:14 GRIMSKÄRS SKANS

 Anlaggning - Historik

Historik
När den ännu existerande fyrstjärniga skansen började uppföras 1611 fanns här redan ett blockhus. Skansen var med säkerhet befäst 1623. Utbyggnads- och reparationsarbeten företogs 1685-96, då samtliga hörn försågs med batterier, 1743-45, då förstärkningar företogs och 1794-95, då de av trä byggda batterierna gjordes om i sten.
Fästningsverket uttömdes 1822. På skäret, som också fungerade som lotsuppassningsplats, uppförde Kalmar stad en mindre fyr 1837. Anläggningarna övertogs av kronan 1851 och förbättrades.
1865 uppfördes ett åttkantigt fyrtorn av trä efter A T Gellerstedts ritningar.
1931 upphörde lotspassnigen och 1940 ersattes fyren av en ny fyr i Kalmarsund. Ett år senare revs det gamla fyrtornet, och därefter även de andra lots- och fyrbyggnaderna. Av äldre anläggningar återstår endast skansens skadade murar med sina kasematter, samt fyrpersonalens källare och hamnpiren vid skansens västra sida.
Under senare år har skäret på nytt övertagits av krigsmakten och fått fortifikatorisk betydelse.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X