Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, MÖRVIKEN 2:119 M.FL. ÅRE STATION

 Anlaggning - Historik

Historik
Den statligt byggda tvärbanan från Torpshammar fram till gränsen mot Norge var en del av det vidsträckta stambanenätet i Norrland. Mellan Torpshammar och Sundsvall fanns en privatbana som senare inköptes av staten. Från Torpshammar via Ånge byggdes tvärbanan vidare västerut, bland annat till stationerna och tillika byggnadsminnena Brunflo, Östersund, Åre och Storlien, som var banans sista station före gränsen mot Norge. År 1882 kunde man färdas hela vägen från Trondheim via Åre till Torpshammar.
Stationshuset har genomgått en hel del förändringar med moderniseringar under 1930-talet, utbyggda frontespiser på övervåningen och utökat skärmtak. Vid den senaste moderniseringen i slutet av 1980-talet revs en relativt sen tillbyggnad vid ena gaveln och ersattes av en ny, innehållande resgodsavdelning. Samtidigt ordnades en ny biljettexpedition.

KÄLLA: Beslut - Beslut om övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen Jämtlands län, 2003-11-20. Dnr 432-4330-03