Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ARGUS 8 GENERALTULLSTYRELSENS HUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Huset uppfördes om tullpackhus 1783-88 efter ritningar av Erik Palmstedt. Fasaden är komponerad med nyantikens renodling av formen, murytan delas in av en distinkt kvaderrustik med ytmässigt samband med de i murlivet placerade fönstren. En kraftigare och mer skuggfångande artikulering är koncentrerad till takkornischen och sandstens- och gjutjärnsportalen, där rustiken fortsätter i kolonnerna, som bär ett tungt doriskt entablement. Bottenvåningen är byggd som en stor kryssvälvd sal, kallad Kyrkan, med järnkrokar i valven för upphängning av balansvågar. Mellanvåningen inreddes till kontorsrum. I övervåningen inrymdes en magnifik paradlägenhet för generaldirektören. Tullhuset om- och tillbyggdes på 1930-talet varvid bl a "Kyrkan" uppdelades i kontorsrum.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-04-21, Dnr 221-95-6902