Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, AMBASSADÖREN 3 VILLA BONNIER

 Anlaggning - Historik

Historik
Villa Bonnier är en tegelbyggnad i tre våningar med domestikdel i ett plan. Byggnaden är i italiensk villastil med en nästan kubisk form. Taket är mycket flackt och dolt bakom en balustrad av koppar. Representationsvåningen i bottenplanet har höga fönsterdörrar direkt ut mot terrassen och trädgärden. Våningen en trappa har sexdelade fönster med fönsterluckor. Översta våningen ger ett slutet intryck med små kvadratiska fönster. Interiörerna är påkostade och dekorerade av några av tidens främsta konstnärer, Isaac Gründwald, Hilding Linnqvist, Yngve Berg och Bertil Lybeck.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter för Villa Bonnier i Diplomatstaden i Stockholm, Uppland., Riksantikvarieämbetet, 1992