Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NEMESIS 1 BONDESKA PALATSET

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Enligt Claes G Ellehag "Bondeska palatset, En skrift till minne av Högsta Domstolens 200-årsjubileum 1789-1989" (utgiven av Stockholms stad 1989) uppfördes Bondeska palatset på Riddarholmen i Stockholm under senare delen av 1600-talet som privatbostad åt riksskattmästare Gustav Bonde och hans familj. Palatset utformades efter ritningar av två av tidens mest framstående arkitekter, Nicodemus Tessin den äldre och Jean de la Vallé. Tessin står bakom byggnadens arkitektoniska gestaltning och de la Vallé bakom planlösningen, vissa fasaddetaljer, i stort sett alla ritningar och modeller och dessutom arbetsledningen. När Bonde avled 1667 var huset ännu inte färdigt.

1730 köpte Stockholms stad byggnaden för att nyttja den som rådhus. Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg fick till uppgift att göra de ombyggnader i huset som den nya funktionen krävde. Den stora magistratssalen inreddes på andra våningen och försågs med nya gyllenlädertapeter och "rött kläde över de två spisarna och salsdörrarna" (se Ellehag, s.77).

1753 brann huset och byggdes därefter om enligt ritningar av Carlberg och överintendent CJ Cronstedt. Man behöll byggnadens ursprungliga uttryck, men halvvåningen under takfoten höjdes till en attika. Flyglarna som aldrig hade kommit att uppföras på grund av Gustav Bondes skulder kom också till stånd och utformades efter ursprungliga ritningar.

Bondeska palatset var rådhus fram till 1915 då Carl Westmans nybyggda rådhus invigdes på Kungsholmen. Under en dryg trettioårsperiod därefter rymde byggnaden olika verksamheter, bland annat gatukontor, men till slut var den i så dåligt skick att till och med rivning diskuterades. Istället beslutades att Högsta Domstolen, som dittills hade huserat i kungliga slottet, skulle flytta in och därför genomfördes en omfattande ombyggnad och restaurering under ledning av arkitekt och professor Ivar Tengbom.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av rådhuset, se byggnad - under rubriken historik.


KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-05-01, Ellehag, Claes G Bondeska palatset, En skrift till minne av Högsta Domstolens 200-årsjubileum 1789-1989 utgiven av Stockholms stad 1989