Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NEMESIS 1 BONDESKA PALATSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes omkring 1660 efter ritningar av N Tessin d ä och Jan de la Vallée. Palatset eldhärjades 1692. sitt nuvarande utseende fick huset 1730-31, då det byggdes om till rådhus efter en eldsvåda 1754, då takvåningen byggdes om. Flyglarna mot Riddarhustorget tillkom 1754-58, sedan de gamla brunnit ner. Arkitekt var J E Carberg. Bondeska palatset fungerade som Stockholms rådhus till 1916. Det inköptes av staten och byggdes om 1949 för Högsta Domstolen efter ritningar av I Tengbom.KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X