Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VINGRÅEN 35 BLÅ TORNET (STRINDBERGSMUSEET)

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes 1906-07 efter ritningar av arkitektfirman Hagström & Ekman. Den är utformad i jugendstil i såväl interiör som exteriör och har ett markerat hörntorn. Jugendformer är skönjbara i fasadens reliefdekor, takfotens målade blommor, fönstrens spröjsning, balkongens smiden, butikernas textband och stenornamentiken i sockelvåningen. I entré och trapphus (Drottninggatan 85) finns den fasta inredningen av snickerier, stuck och glasmåleri bevarad. Namnet "Blå Tornet" åsyftar den blå väggfärg, som ursprungligen fanns i trapphuset och som rekonstruerades vid restaureringen 1973. På hörnbutikens kaffepåsar avbildas byggnaden i blått och Strindberg använde denna bild på sitt brevpapper. I lägenheterna finns i huvudsak den fasta inredningen av paneler och stuckaturer kvar liksom enstaka kakelugnar.
I huset bodde August Strindberg under de sista fyra åren av sitt liv 1908-12 i en hörnlägenhet om tre rum och tambur på 4 tr. Han disponerade även ett bibliotek i vindsvåningen. Dessa rum återställdes 1973 respektive 1984 till sin ursprungliga inredning och utgör stommen i Strindbergsmuseet. Museet disponerar f.n. hela plan 4 tr med Strindbergs lägenhet och grannlägenheterna samt biblioteksrummet i vindsvåningen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000-05-02, Dnr 2031-93-21350