Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ATOMENA 1 RYNINGSKA PALATSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Palatset, som består av huvudbyggnad och tre flygellängor, upptar hela kvarteret Atomeda. Huvuddelarna uppfördes 1641-44 för riksamiral Erik Ryning efter ritningar av Simon del la Vallée.
Portalen mot Stora Nygatan samt inkörsportalen mot Munkbron är ursprungliga liksom ankarslutarna med dubbla voluter som markerar byggnadens ursprungliga höjd, tre våningar. Palatset har också kallats Bergstralska huset efter assessor Johan Bergstral, som köpte det på 1760talet.
År 1770 utbröt en kraftig eldsvåda, varefter huvudbyggnaden påbyggdes en våning och fick ny inredning.
Fastigheten inköptes av Stockholms stad 1906 och nyttjades som kontorslokaler för kommunala förvaltningar. Palatset kom 1950 i statens ägo, restaurerades efter ritningar av A. von Schmalensee och nyttjas nu av bl.a. Svea hovrätt.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X