Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, STORLIEN 1:4 M.FL. STORLIENS STATION

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1874 anslog riksdagen medel för byggande av den Norrländska tvärbanan som förband Stockholm med Trondheim. På den svenska sidan byggdes bana samtidigt åt två håll, österut från Storlien vid gränsen mot Norge och västerut till Torpshammar i Medelpad. Banan i sin helhet stod klar och invigdes av kung Oskar II vid en ceremoni på Storliens station 1882. Stationshuset i Storlien, som byggdes efter typritningar av SJ:s chefsarkitekt A. W. Edelsvärd, stod klart samma år. Byggmästare var Johan August Lundström.
Stationshusen efter banan byggdes av naturligas skäl i trä. De uppfördes antingen som enkla hus i två våningar, eller som i Storlien, med en mittdel i två våningar och lägre sidopartier. Den rektangulära planformen hölls dock även i Storlien. Edelsvärd själv uppger att stationshuset i Ånge var förebild för Storliens station. Här tog han dock bort skärmtaket mot banan och istället uppfördes en tvåspårig banhall. Av klimatskäl byggdes banhallen fristående. Den nåddes via heltäckta gångar från stationshuset och den närliggande järnvägsrestaurangen. Unikt för Storlien var också att banhallen försågs med stora gavlar för att hindra snömassor att tränga in i byggnaden. Banhallen är numera riven.
Stationshusets tak utformades som ett pyramidtak över den högre mittdelen, medan sidopartierna hade enkla sadeltak. Fasaderna kläddes med liggande panel. Ett listverk i avvikande färg indelade fasaderna i fält.
Byggnaden har sedan uppförandet genomgått vissa förändringar. Taket på mittpartiet har valmats i samband med uppförandet av en frontespis och sidoflyglarna gjorts mindre.
Planlösningen är den för Edelsvärd vanliga med väntsalar och andra publika utrymmen placerade centralt i byggnadskroppen och expeditionslokaler på båda sidor om dessa. En genomgripande invändig upprustning skedde 1991. Bland annat är nu hela övervåningen inredd för kontorsändamål.
Lokstallet är troligen unikt i Sverige med sin inbyggda vändskiva, en konstruktion framtvingad av klimatskäl. Byggnaden är till stora delar uppförd av sten.

KÄLLA: Beslut - Förklaring om övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen Jämtlands län, 2003-11-20. Dnr 432-4329-03