Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, NORRGÅRD 1:2 NORRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gården är belägen i det ålderdomliga odlingslandskapet i Mattmars kyrkbygd och har varit i samma släkts ägo sedan 1860-talet. Mangårdsbyggnaden - som ej ingår i byggnadsminnet - vänder sig, flankerad av bryggstuga och födorådsstuga, mot byvägen medan ekonomibyggnaderna är orienterade till gårdens baksida. I byggnadsminnet ingår fyra timmerbyggnader, i huvudsak från 1800-talet. Bryggstugan är uppförd i en våning under tegeltak, locklistpanelad samt har en kraftig svängd förstukvist med papptak. Den användes även som bagarstuga vid tunnbrödsbak två gånger om året, senast 1960. Födorådsstugan i en och en halv våning är locklistpanelad och har tegeltak samt pardörrar med dekorativt utformad omfattning. Logen av timmer i två våningar har tak av korrugerad plåt samt en tillbyggnad med vagnslider/vedbod utförd med panel på regelstomme under plåttak. Delar av logens timmer torde härröra från 1700-talet. Härbret i två våningar under spåntak är uppfört på 1700-talet. Byggnaderna är rödfärgade.

Byggnadsminnen 1978-1988