Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, UBYN 1:2 UBYN

 Anlaggning - Historik

Historik
Gården är en av de ursprungliga i Ubyn och har gått i samma släkt sedan 1600-talets mitt. Den nuvarande gårdsbildningen tillkom dock omkring 1870. Den kraftigt ombyggda huvudbyggnaden flankeras av en likaledes förändrad födoråds- eller undantagsstuga och en sommar- eller bryggstuga. Den sistnämna, en 1875 uppförd parstuga, är delvis timrad utan fasadbeklädnad, delvis uppförd av lockpanel på resvirkestomme med profilerade dörr- och fönsterkrön. Taket är eternitklätt. Interiören har en ålderdomlig karaktär med kalkputsade väggar och synliga takåsar. Sydöst om boningshusen ligger ett tvåvånings härbre från omkring 1800 och en loge från 1815, båda timrade och med eternittak. Logen är med undantag för norra gaveln locklistpanelad. Längre i söder finns smedjan och bastun av timmer från 1800-talet. Smedjan har eternittak, bastun plåttak.

Byggnadsminnen 1978-1988