Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, GRÅSSJÖLIEN 1:1 M.FL. RENSJÖSÄTERN

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1890 stod jaktvillan Rensjösätern klar, uppförd efter ritningar av göteborgsarkitekten Adrian Crispin Petersson på uppdrag av Oscar Dickson från Göteborg. Bebyggelsen på Rensjösätern är belägna norr om Storlien mitt ute på fjället i väglöst land.
Rensjösätern blev ett omfattande byggnadsprojekt med förutom den stora jaktvillan, tre ekonomibyggnader, en mindre bod och en lång plankvägg eller palissad mot norr. Nere vid sjöstranden, knappt 100 meter från villan ligger båthus och badhytt. Jaktvillans huvudfasad vänder sig mot sjön och ekonomibyggnaderna ligger på rad strax bakom huvudbyggnaden i avsikt att inte synas från sjön. Alla byggnader är målade i mild rosa färgton som troligen är ursprunglig. Genom sin storlek, avvikande färg och rika formspråk dominerar anläggningen sin omgivning. Den är väl synlig på långt håll såväl från sjön som från de omgivande fjällen. - Byggnaderna ligger mellan Västerån som rinner till jaktvillans västgavel och en ravin ned mot sjön och därmed öppnas en utsikt mot vatten och fjäll.
Jaktvillan levererades monteringsfärdig från Dicksons eget sågverk Svartvik i Sundsvall och byggmästare blev Gustaf Nordell från Sundsvall. Jaktvillans planlösning bygger på en modul med måtten 9x9 meter och är väl anpassad till villans funktioner. Den korta tid under året den kom till användning krävdes stora utrymmen och många rum för övernattande gäster. Matsalen som ligger i mitten är en modul, sovrummen består av två halvmoduler, entrén och överhallen som sammanbinds av husets enda trappa upptar tillsammans med halvmodul.
På bottenplanet grupperar sig entré, gästrum och verandor kring den centralt belägna matsalen som idag står nästan orörd kvar sedan Dicksons tid med panelklädda väggar, dörrar i obehandlad furu och fönsterkarmar, spröjsar och takbjälkar målade i brunröd oljefärg. Övre planet inrymmer fyra gästrum genomgående med väggmaterial av obehandlad trä, släthyvlad, stående panel. I matsalen finns en större kakelugn och i varje sovrum en järnkamin.
Av ekonomibyggnaderna inrymde ena längan köksavdelning, vedförråd och hygienavdelning. Från köket gick en träbro över till isboden. Den andra ekonomilängan innehöll bostadsrum och den tredje längan innehöll häst- och hundstall samt avträden. Ekonomibyggnaderna liksom båthus och badhus är långsmala och envåniga, byggda av resvirke på stengrund med samma fasadbehandling och tak som huvudbyggnaden. Ett undantag är isboden som har tälttak och kvadratisk grundform.

Ur byggnadsminnesbeslut 1991