Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Luleå kn, PORSÖN 1:5 PORSÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Porsö kyrka är samtida med centrum- och bostadsbebyggelsen på ön. Den är placerad i slutet av det centrala gångstråket.

Kyrkorummet och fösamlingslokaler gruppera sig kring ett innertorg. Kyrkorummet markeras genom sitt hög, branta plåttak. Församlingsdelen täcks av ett lägre, pappklätt tak. Byggnadens stomme är av limträ. Fasaderna är klädda med träpanel, själva kyrkan är rödmålad och övriga delar är blå. Klockstapeln är fristående och utförd i rödmålat trä.

Kyrkorummet är kvadratiskt. Väggar och tak är klädda med grönlaserad träpanel. Även golvets parkett är laserat i grönt. Kyrkan har bänkar i öppna kvarter.

Altarprydnaden är utförd av Erik Sand.


KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998