Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, GÅRDA 23:13 M.FL. HÄSTSKOSÖMSFABRIKEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Det engelska företaget United Horse Shoe and Nail Co Ltd etablerade en filial, Globe Sömfabrik, i kv Bleket på Gårda 1875. Den träbyggnad som finns kvar i dag i södra hörnet av Åvägen/Vädursgatan uppfördes omkring 1890 eller tidigare. Hörndelen mot Åvägen är i två våningar, mot Vädursgatan har byggnaden en våning. Envåningsdelen fungerade som hästskosömfabrikens maskinsal medan tvåvåningsdelarna fungerade som kontor och lager.

Tegelhuset uppfördes som en sågtaksbyggnad omkring 1900 och inrymde en sågsmedja. Det norska hästskosömföretaget AB O Mustad & Son övertog företaget 1912, men överförde tämligen snart tillverkningen till sin fabrik i Dalsland. Efter nedläggningen av hästskosömfabriken använde Mustad & Son anläggningen för tillverkning av tvål och kosmetika. I samband med denna förändring påbyggdes tegelhuset till sitt nuvarande utseende 1919.

Anläggningen upphörde som fabrik i början av 1960-talet. Byggnaderna används efter en ombyggnad för utbildningsändamål.

Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2008-01-15.

KÄLLA: Beslut byggnadsminne 1986-12-09, Dnr 11.392-1951-84.