Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, NORDSTADEN 11:7 RÅDHUSET GÖTEBORG

 Anlaggning - Historik

Historik
Det äldsta huset uppfördes efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä och stod färdigt 1672. År 1817 företogs en ombyggnad, varvid tredje våningen tillkom och fasaderna erhöll sin nuvarande klassicistiska utformning. För ritningarna svarade stadsarkitekten J Hagberg. De norra och västra flyglarna uppfördes 1835 respektive 1869.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Till den äldre delen av Göteborgs rådhus ritades av arkitekten E. Gunnar Asplund, som redan 1913 vann en tävlan om om- och tillbyggnad av det befintliga rådhuset. Tillbyggnaden uppfördes 1935-37 i en funktionalistisk arkitektur sedan en rad stilimiterande förslag förkastats. Den har blivit ett nationellt och internationellt välkänt exempel - många fall förebildligt - på en anpassad arkitektur som grundar sig på sin egen tids formspråk. Vänthallen, som går genom husets hela höjd, och sessionssalarna en trappa upp utgör ett av de bästa exemplen på Asplunds och den svenska funktionalismens rumsgestaltning och formgivning

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2