Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, MAJORNA 722:105 GATENHIELMSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Gathenhilemska huset är en av Göteborgs äldsta byggnader. Det uppfördes med stor sannolikhet någon gång under 1700-talets första hälft. Dekorativa detaljer i rokoko tyder på att huset är från 1740-talet men det kan även ha byggts tidigare och fått dekoren senare. Namnet har byggnaden fått efter den kände "kaparkaptenen " som dock bodde vid Lilla Torget. År 1717 fick han Gamla Varvets anläggningar som donation och byggnaden ingick troligen i området. Efter Gathenhielms död 1718 stod änkan Ingela Gathenhielm som innehavare några år och Gamla Varvets område återgick sedan till Kronan.

Av en karta från 1796, tillhörande en brandförsäkring, framgår att det Gathenhielmska komplexet bestod av 15 hus, bl a bostadshus, stall, ladugård, uthus, tjärhus, tågbod m m.

1737-1816 ägde byggnaden av konvojkommissarie J Busch och hans släkt. 1846 köptes egendomen av repslagaremästaren Dahlström. I början av 1900-talet restaurerades byggnaden av dåvarande ägarinnan doktor Anna Dahlström. Då renoverades och rekonstruerades bl a interiörerna i entréhallen, "Kungssalen" och övre våningens stora sal.


Göteborg- kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Del 1. Göteborgs stadsbyggnadskontor och Stadsmuseum. Västerås 1999. ISBN 91-89088-04-2