Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KVIBERG 741:27 KVIBERGS KASERNER

 Anlaggning - Historik

Historik
Etablissementet Kvibergs kaserner byggdes för Göta artilleriregemente, vilket inrättades enligt 1892 års härordning och uppfördes med dess byggnadsprogram som grund. Det togs i bruk 1895. Ritningarna hade utförts av arkitekten vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement Erik Josephson. Denne gav kasernerna ett medeltida formspråk, som han hade inhämtat vid studieresor i bl.a. Danmark, Tyskland och Frankrike. En kanslibyggnad i tre våningar med vind blev anläggningens kärna. Till den ursprungliga anläggningen hörde exercishus, matinrättnings- och marketenteribyggnad samt två vinterstallar runt den övre kaserngården. Bakom vinterstallarna stod ett ridhus med en liten skosmedja intill. Norr om kaserngårdarna tillkom så småningom sommarstallar och förrådsbyggnader av trä. Vinterstallarna byggdes om till kaserner 1903.

KÄLLA: Avgränsning och skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Göta luftvärnsregemente Lv6, Kvibergs kaserner, Göteborg K0031, 1994. (Regeringsbeslut nr 41, 1995-06-29)

Kungl. Göta Artilleriregemente flyttade in på Kvibergs område 1895 och i samband med det omorganiserades regementet till att bli ett utbildningsregemente för fältartilleriet. I takt med att nya här- och försvarsordningar förändrades regementet och det innebar att nya byggnader tillkom efterhand. Kungl. Göta artilleriregemente upphörde att existera den 1 april 1962. Senare samma år flyttade Lv 6, Kungliga Göteborgs Luftvärnskår, in i Kvibergs kaserner vilket medförde en del förändringar. Parken framför huvudkasernen renoverades samma år då bl a ca 80 träd togs bort. Samtidigt planterades ett vårdträd för varje Lv 6-chef som arbetat på Kviberg. År 1994 lämnade Lv 6 Kviberg.

KÄLLA: Kviberg-en antikvarisk förprojektering. Bohusläns museum