Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gislaved kn, HESTRA 4:1 SÖDRA HESTRA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - En medelstor nyklassicistisk kyrka, vackert belägen vid sjö, strax norr om platsen för den 1831 rivna medeltida kyrkan. Den nya kyrkan uppfördes 1828-30 av byggmästare Pehr Eriksson och sonen Peter Pettersson, Sandhults socken i Älvsborgs län, efter ritningar 1827 av Johan Abraham Wilelius. Invigd 1835. Exteriören är välbevarad, interiören förändrad vid flera renoveringar från 1878 och senare.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med torn i väster, halvrunt kor i öster, halvcirkelformad sakristia i norr. Wilelius' ritning hade rakslutet kor med sakristia i öster, vilket ändrades på församlingens begäran. Entréer i väster och mitt på sydfasaden. Byggd i sten, spritputsad, avfärgad i vitt, ursprungligen i rosa, sockeln i svart. Kopparplåt på långhus- och torntak, ursprungligen spån. Lanterninen målad vit med svarta luckor.

EXTERIÖR - Långhuskyrka med sadeltak. Högt torn med lanternin, högre takresning och fönster än på ritningen 1827, lägre sydingång. På torntaket har tornur tillkommit 1932. Inåt igensatta korfönster synliga i exteriören. Fast handikappramp vid västentrén.

INTERIÖR - Välproportionerat kyrkorum med trätunnvalv, målat ljusblått, väggar svagt gulvita, gråblå taklist. De två inre korfönstren igensatta 1927, i de grunda återstående nischerna sitter praktfulla nummertavlor från 1835. Altaruppsats och altarmålning i klassicerande stil utförda så sent som 1953. Urprungligen pryddes altarbordet av ett altarskåp från gamla kyrkan med nattvarden som motiv. 1832 byttes det mot altarkors med svepduk, nu uppsatt i norra mittfönstret. 1878 åter ändring. Predikstol från 1704 från gamla kyrkan, delvis ändrad 1832 och målad i blått och guld. Bänkar i fyra slutna kvarter med ursprungliga skärmar och dörrar. Svängda korbänkar. Läktare från 1830, utvidgad 1843 och 1871. Orgeln ursprungligen byggd 1844-45 av bröderna Söderling, Göteborg. Fasaden efter ritning 1843 av Carl Gustaf Blom Carlsson. Altarring och läktare prydda med dekorativt trägaller, typiskt för trakten, troligen från 1870-talet. Ursprunglig färghållning i inredningen i grått och grågult med förgyllda lister. Nuvarande starka färgsättning sentida.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993