Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Orsa kn, KYRKAN 1 ORSA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Orsa som blev fristående församling redan i början på 1300-talet var länge en av Dalarnas mest vidsträckta socknar. Byarna kring kyrkan utgjorde den nordligaste utposten av odlings-bygderna kring Siljan och Orsasjön. Kyrkobyggnaden uppfördes på en ö i deltalandskapet som bildats vid Oreälvens mynning i Orsasjön, en placering som senare kom att skapa mycket besvärande sättningsproblem för den tunga konstruktionen.
Orsas äldsta kyrkobyggnader har en oklar historia, men det antas att en äldre träkyrka har fö-rekommit på samma plats (Boëthius, 1944). Orsa första stenkyrka har dock medeltida anor, murdelar efter en kyrkobyggnad som anges härröra från 1200-talet är bevarade i nuvarande kyrkas nordvästra hörn. Denna första stenkyrka anges ha varit omkring tio meter lång. Under 1300- och 1400-talen förlängdes, breddades och förhöjdes byggnaden. År 1571 omfattade hela den vida socknen endast 311 hushåll, sammanlagt kanske ett par tusen personer. Trots de geografiska förhållandena och en glesbefolkad bygd var kyrkans storlek och typ redan då im-ponerande. Fragment av rika kalkmålningar från denna period är bevarade i de östra travéerna.
Tidigt uppstod problem med grundförhållandena. Under 1600-talets första hälft uppfördes ett torn i väster. En större utvidgning genomfördes också på 1750-talet då det polygonala koret uppfördes, som stöd för det vikande långhuset. Samtidigt ombyggdes taket, som sänktes till nuvarande höjd. Under 1770-talet utvidgades sakristian i samma syfte. Trots åtgärderna tving-ades man i mitten på 1850-talet att riva det fallande gamla tornet och uppföra ett nytt, som stöd för långhuset i väster. Det är i samband med detta som Orsa kyrka fick sin slutliga form och karaktär utvändigt. Fasader, dörr- och fönsteröppningar i långhuset anpassades samtidigt till tornet i klassiserande stil; allt enligt förslag av arkitekt Ludvig Hawerman.


För mer historik rörande kyrkan se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.