Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borlänge kn, KUNGSLJUSET 4 KVARNSVEDENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Edvard Dahlbäck upprättade 1920 ritningar till ett kombinerat kapell och församlingshem i Kvarnsveden, Borlänge. Byggnadskomplexet stod färdigt 1924. Exteriören är vitputsad och de tegeltäckta yttertaken valmade. Det rektangulära kyrkorummet utgör byggnadens östra flygel. I en ombyggnad 1971 utökades församlingsdelen, efter ritningar av Åke Temnerud, och kapellets inredning förnyades.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.


HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Vitputsad, låg byggnad med valmat tegeltak. Entrén från norr har kapprum med separata dörrar till kyrkorum och sal vid västgaveln. Utbyggnad för bostadsrum med egen ingång mot söder. Kyrkorummet med vitputsade väggar. Koret är ett med långhuset. Fasta bänkkvarter.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990