Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borlänge kn, IDKERBERGET 17:1 IDKERBERGETS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Stora Tuna: Idkerbergets kapell

Idkerbergets kapell uppfördes 1904 som Folkets hus i det lilla gruvarbetarsamhället. Efter en ombyggnad 1928 kom byggnaden att brukas som kapell. Fram till år 1970 förvaltades kapellet av Idkerbergets Gruv AB, men övertogs därefter av Stora Tuna församling. Vid kapellet står en klockstapel från 1952, uppförd efter ritningar av Martin Westerberg. Kapellet är en liten, spånklädd och brunmålad träbyggnad med plåtklätt sadeltak. Exteriören kläddes med spån först 1952, för att harmoniera med den nyuppförda klockstapeln. Rektangulära fönsteröppningar med luckor. Vitmålat entréparti i klassicistisk stil med skärmtak buret av pelare. Kyrkorummet har brutet innertak och är liksom väggarna målade i himmelsblått. Den enkla inredningen är i huvudsak resultat av en restaurering 1978.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.


HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Liten, spånklädd, brunfärgad träbyggnad med plåtklätt sadeltak. Ursprungligen byggt som Folkets Hus av gruvarbetarna 1904. Ombyggt till kyrka 1924. Vitmålat entréparti i klassicistisk stil med skärmtak buret av pelare. Interiören med överhöjt tak och väggar av täckskivor målade i himmelsblått. Kopplade stolar. Klockstapeln byggdes 1952 efter ritningar av arkitekt Martin Westerberg.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990