Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VÄSTERHEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSTERHEJDE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Västerhejde kyrka är med undantag för sakristian i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret med absiden och långhuset, vilka tillkom i början av 1200-talet. Tornet är kyrkans yngsta byggnadsdel, det fogades till kyrkan vid mitten av nämnda århundrade. Sakristian byggdes 1884 efter ritningar av den kring sekelskiftet 1900 kände och flitigt anlitade stockholmsarkitekten Ferdinand Boberg.

Sedan byggnadstiden har relativt stora ändringar gjorts på kyrkans exteriör, även om merparten av murarna är intakta. Yttertaken belades med tegel 1706, och under en period från slutet av 1800-talet till 1930-talet (?) täcktes taken av korrugerad plåt för att därefter ånyo beläggas med tegel. I början av 1800-talet byggdes delar av koret om pga. att det hotade att rasa, och 1856 ersattes den gamla, traditionellt utformade tornhuven av det nuvarande tegeltaket mellan uppmurade trappgavlar.

De stora fönstren i södra fasaden togs upp på 1860-talet, och samtidigt avlägsnades korportalen och den norra långhusportalen murades till invändigt. Sannolikt förstorades triumfbågen vid denna tidpunkt och gavs sin parabelform. Ytterdörren på sakristian togs upp så sent som 1986.