Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VÄSTERHEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSTERHEJDE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Västerhejde kyrka är uppförd av sten under medeltiden. Planen består av långhus med absidkor och västtorn, samt sakristia på korets nordsida. Kor och långhus byggdes vid 1200-talets början, medan tornet tillkom omkring mitten av 1200-talet. Sakristian är från 1884. Tornets karakteristiska trappgavelkrön är ett sentida inslag ritat av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander 1856. Från 1800-talets mitt härstammar även kyrkans stora rundbågiga fönsteröppningar. Inga fönster finns på den norra sidan. Två romanska rundbågsportaler finns bevarade, på långhusets syd- respektive nordsida; korportalen borttogs i samband med fönsterupptagningarna. Koret täcks av ett romerskt kryssvalv med horisontella hjässlinjer, medan ringkammarens dito har stigande hjässlinjer; absiden har ett hjälmvalv. Som nämnts har kyrkan genomgått en hel del förändringar genom åren, och triumfbågens elliptiska form samt långhusets plana gipsinnertak utgör resultat av dessa. Takstolarna är dock ursprungliga i kor och långhus. 1936 genomgick kyrkan en restaurering under ledning av arkitekten Erik Fant.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998