Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Piteå kn, PITEÅ-LÅNGTRÄSK 3:1 LÅNGTRÄSKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Långträsks kyrka i Piteå socken är belägen i ett mindre stationssamhälle. Kyrkan uppfördes av trä 1901-02 efter ritningar av hemmansägaren F E Öberg. Den är en treskeppig hallkyrka vars breda gudstjänstrum har kor i öster med långhus i samma höjd och bredd, höga fönster, dubbla tvärskeppsgavlar, tillbyggd sakristia i norr och gaveltorn i väster. Tornets huv och lanternin har drag av rokoko. Frånsett detta har kyrkan snarast karaktären av missionshus eller stor villa. 1924 ombyggdes sakristian. Troligen samma år flyttades den ursprungliga altarpredikstolen till sin nuvarande plats i norr. 1957-58 omgestaltades koret efter ritningar av Eberhard Lovén. De höga fönstren här igensattes. Ovanför altaret infogades ett rundfönster med glasmålning. Ny altaruppsats anskaffades. 1971 ändrades läktarunderbyggnadens ingång och utrymmen efter ritningar av Eije Nordgren.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994-2000