Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, BOLMSÖ 3:1 BOLMSÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan ligger strax väster om platsen för den tidigare medeltida kyrkan (riven 1863), nära stranden till sjön Bolmen. Kyrkan byggdes 1860-63 och invigdes 1865 av biskop Henrik Hultman. Byggmästare Magnus Ek, Göteryd, följde en ritning från 1850 av Carl Gustaf Blom Carlsson, som i sin tur byggde på ett förslag från orten, snarlikt Voxtorps kyrka. En tidigare ritning av Blom Carlsson i goticerande stil med östtorn hade förkastats av församlingen. Kyrkan är välbevarad såväl till exteriören som till interiören.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med något smalare rundat kor i öster, skilt från långhuset genom en bågöppning. Sakristia i norr, torn i väster. Ingångar i väster och mitt på sydsidan. Byggd i gråsten, spritputsad i vitt med släta omfattningar, sockeln spritputsad i grått. Långhusets sadeltak har enkupigt rött tegel (ursprungligen spån), korrundeln rödmålad skivtäckt plåt. Tornets tak och spira är kopparklädda, lanterninen klädd med rödfärgad slätpanel, dess nedre avsats pryds av tornur och vita hörnlister.

EXTERIÖR - Utformningen skiljer sig från 1850 års ritning endast beträffande ingångarna, som förenklats. Ovanlig utformning i av tornet i tre avsatser, med kort spira över den åttkantiga lanterninen. Profilerad taklist. Ursprunglig stentrappa vid västra ingången.

INTERIÖR - Den luftiga trätunnvälvda interiören karakteriseras av den ovanliga korbågen, buren av två fristående kolonnpar i trä, med motstående pelare invid väggen på ömse sidor. Kolonner och pelare har förgyllda kapitäl i enkel form. Korpartiets valv och väggar är målade i en gulockra ton, medan väggarna i långhuset är vita, valvet ljust gröngrått med marmorerad taklist. Altaruppställningen med profilerad fronton buren av pilastrar, utfördes 1865 av snickaren Joel Spets, Kållerstad. Den ursprungliga altartavlan med kors, svepduk och krona av C M Johansson, Karaby, ersattes 1917 av den nuvarande, "Korsfästelsen", av Gabriel Strandberg. Joel Spets är mästare även till nummertavlorna samt nordsidans predikstol med ljudtak, prydd med lambrequinbård. Bänkfronterna till de fyra slutna bänkkvarteren är grå med spegelfält marmorerade i vitt, ljusblått och ockra, sätena gulgrå. Läktaren med enkel bröstning, buren av kolonner. Läktartrapporna inbyggda, i övrigt fritt under läktaren. Orgeln med nygotiska drag byggdes 1870 av Carl Elfström, Ljungby, efter ritning 1863 av Johan Adolf Hawerman. Orgel och läktare målade i gråvitt med listverk i guld.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993