Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, VÄDDÖ PRÄSTGÅRD 2:1 VÄDDÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Väddö kyrka ligger vid väg 283, ca 15 km söder om Grisslehamn. Socknen har, genom sitt läge, haft speciell betydelse för transporter till Åland, Finland. Den gamla medeltida kyrkan revs i samband med att den nya, större kyrkan uppfördes 1840-42. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning. Långhuset har rektangulär plan med sakristia mitt på östra sidan och ett torn, uppfört 1852-54, mitt på den västra. 1972 brann kyrkan till följd av ett åsknedslag, murarna stod kvar men inredningen förstördes. Nuvarande ljusa interiör präglas av Jörgen Fåks restaurering 1968-69.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996