Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, VOXTORP 3:1 VOXTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
På samma plats som den nuvarande låg Voxtorps gamla kyrka. Att
den uppfördes före år 1300 verkar vara säkert och vid rivningen av
kyrkan inför byggnationen av den nya påträffades fyra kufiska mynt
varav ett från folkungatid, cirka 1200-tal. Vid den här tiden bör
en kyrkogård ha varit anlagd på ett mindre område kring kyrkobyggnaden.
Den nuvarande kyrkan uppfördes under åren 1841-43
och den gamla kyrkan revs för att ge plats. Kyrkogården ordnades
förmodligen i samband med detta och var då det rektangulära området
närmast kyrkan. En utvidgning skedde mot öster fram till den
nuvarande stödmuren 1923 och 1954 utvidgades kyrkogården ytterligare
mot öster. 1982 godkändes ett förslag till utvidgning men
detta verkar inte ha blivit genomfört. Det stora området mot söder,
där även minneslunden ligger, invigdes 1992.