Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, MÅNSARP 1:182 MÅNSARPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Månsarps kyrkogård anlades 1853-54 i samband med att den nya
kyrkan byggdes. Endast en utvidgning har förekommit, 1960, då
gravplatser och ett urngravsområde inrättades norr om den gamla
kyrkogården. Den nya kyrkogården invigdes 1964. I samband med
utvidgningen togs en ingång upp i den norra kyrkogårdsmuren
så att ett sammanhang skapades mellan de båda kyrkogårdarna.
Av äldre kartmaterial framgår att en ingång skapades i den södra
kyrkogårdsmuren mellan 1912 och 1960, dock är det osäkert när
exakt detta skedde. För att föryngra den ursprungliga trädkransen
upprättades ett trädvårdsprogram 1991 av Lennart Angselius. 1992
anlades minneslund och urngravsområdet på den nya kyrkogården
och 1999 lades ett antal grusgångar igen. 2005 anlades ett stenröse
för urngravar i nordväst på den nya kyrkogården.