Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Huddinge kn, KLOCKARGÅRDEN 5 HUDDINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - HUDDINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1151, år 1900: 1857, år 1995: 77384

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Trångsund utbruten 1974. Flemingsberg och Sankt Mikael utbrutna 1989.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger (på en moränhöjd i ett kuperat landskap) centralt i tätorten. Socknen ligger på Södertörn och söder om Stockholm.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. I väster återstår betydande delar av en kyrka från äldre medeltid. Dess ursprungliga korgestaltning är okänd, men troligen har i öster funnits ett smalare kor. Västtorn och sakristia har funnits under medeltiden, vilka dock revs 1645 respektive 1745. Troligen omkring 1300 ombyggdes kyrkan i öster och erhöll ett korparti av långhusets bredd. Under 1400-talet tillbyggdes vapenhuset. 1745 byggdes det befintliga korpartiet, med något tunnare murar. Då ersattes också den medeltida sakristian med en ny på samma plats. 1753 uppfördes ett gravkor vid västra gaveln, det var möjligen ritat av Carl Hårleman och avsett som gravrum för Ågesta gård. Detta revs 1878 och man byggde i stället ett torn på platsen. I samband med en restaurering i början av 1900-talet kom en mindre tillbyggnad vid sakristians västra sida. Vid detta tillfälle fick kyrkans interiör också en målad dekoration i barockstil vilken emellertid målades över vid en ny restaurering 1945.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Rektangulär byggnad i gråsten med femsidigt avslutat, avsmalnande kor mot öster samt smalare torn i väster. Tornhuven kröns av en lanternin med spira. Sakristia i nordost och vapenhus i sydväst. Huvudingång i väster. Vitputsade fasader och till större delen spåntak. I interiören täcks kor och långhus av trävalv; i koret ett femdelat valv med en rundel i hjässan och i långhuset ett tunnvalv. Predikstolen skänktes till kyrkan 1685. Kyrkan äger också ett altarskåp från 1400-talets slut. I övrigt präglas kyrkorummet i dag av 1945 års restaurering. Orgelfasaden är från 1868.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.