Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sävsjö kn, BOATORP 4:1 HJÄLMSERYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Nya Hjälmseryds kyrkogård tillkom 1853, samma år som kyrkan
byggdes. Tidigare användes den medeltida kyrkan i Gamla Hjelmseryd,
belägen cirka en mil norrut, men på 1850-talet ökade behovet
av en större kyrka mer centralt belägen i socknen. Vid tillkomsten
var endast den södra och den nordöstra delen av kyrkogården
utnyttjad. I söder fanns köpegravarna som oftast lades på ställen
som var väl exponerade för kyrkobesökarna, t ex nära ingången
till kyrkan eller kyrkogården, så att den begravde kunde fortsätta
att visa sin makt eller rikedom även efter döden. I nordöst fanns
tidigare allmänna linjen. Den bestod av små enkla ensamgravar,
grävda tätt intill varandra i kronologisk ordning. Ingen hänsyn
togs till familje- eller gårdstillhörighet, vilket innebar att man och
hustru oftast inte begravdes tillsammans. På 1940-talet behövdes
plats för ytterligare gravar. Efter ritning av Johannes Dahl i Tranås
inrättades allmänna gravar i det nordöstra kvarteret och den norra
delen av kyrkogården kom till användning för nya familjegravar.
1959 inrättades ett bårhus under mark, strax norr om kyrkogårdens
huvudingång. Drygt 10 år senare, 1970, utvidgades kyrkogården åt
norr och då svarade Ragnar Ekstedt för ritningarna. I samband med
detta byggdes även en redskapsbod i det nordöstra hörnet. Under
1960-talet togs de fl esta av de häckar som ramade in gravkvarteren
i söder bort. Denna utveckling mot en enklare och mer lättskött
kyrkogård är typisk för andra hälften av 1900-talet. 2003 inrättades
en minneslund som ett typiskt tecken på vår tids nya önskemål och
förutsättningar.