Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, ARNÖN 12:175 HÖLICKS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Hölick kapell är placerat invid ett gammalt fiskeläge på Hornslandet. Landskapet prägals av berghällar och låg växtlighet.

Det är en liten träbyggnad med sadeltak täckt av lertegel. Fasaderna är klädda med rödmålad träpanel. Långhuset har vitmålade, spröjsade fönster med fönsterluckor. En klockstapel i trä är uppställd vid sidan av vapenhuset.

Interiören är enkel och ljus. Både väggar och innertak är klädda med vita fiberplattor. Golvet är av trä. Mittpartiet har högre takhöjd, och över mittgången hänger ett votivskepp.

Altartavlan är målad av Gösta Bohm.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.